Συντήρηση

sintirisi

Συντήρηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / SERVICE SMART POWER

Kάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση αποδίδει χρήματα στον ιδιοκτήτη της για είκοσι χρόνια. Για να συμβεί όμως αυτό, πρέπει η εγκατάσταση να παράγει απρόσκοπτα στο μέγιστο της λειτουργίας της, εφόσον κάθε ώρα που μένει ανενεργή χάνονται χρήματα. Ιδιαίτερα τη σημερινή περίοδο ο παραγωγός ενέργειας από Α.Π.Ε νιώθει όλο και περισσότερο την ανάγκη η επένδυσή του να λειτουργεί ομαλά και να αποδίδει τα αναμενόμενα. Μια τέτοια επένδυση συνδέεται άρρηκτα με δύο παραμέτρους, τη συντήρηση αλλά και την υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης που προσφέρουμε.

Επομένως, η συντήρηση των εγκαταστάσεων είναι μια απαραίτητη και μικρή επένδυση συγκρινόμενη με το κόστος εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Η Smart Power έχει εδραιωθεί στον χώρο των φωτοβολταϊκών και έχοντας εγκαταστήσει σε στέγες και γη, γνωρίζει τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά στα έργα και επεμβαίνει έγκαιρα και έγκυρα για την επίλυσή τους.

Σκοπός μας είναι να προστατεύουμε τον επενδυτή/παραγωγό από πιθανές μελλοντικές δυσλειτουργίες της εγκατάστασης και κατ' επέκταση από χρηματικές απώλειες. Ακριβώς για τον σκοπό αυτό, η Smart Power σχεδιάζει και προσφέρει βασικά προγράμματα συντήρησης ώστε να καλύψει τις ανάγκες των επενδυτών / παραγωγών.

Το πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες ή και μεμονωμένα:

 • Εργασίες προληπτικής συντήρησης.
 • Τηλεπαρακολούθηση της εγκατάστασης, της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της απόδοσης του πάρκου σας.
 • Άμεση αποκατάσταση τυχών βλαβών με εργασίες τεχνικής υποστήριξης.
 • Εξαμηνιαίο καθαρισμό όλου του εξοπλισμού.
 • Έλεγχο των βάσεων στήριξης.
 • Εξαμηνιαία λίπανση τυχόν κινούμενων μερών.
 • Εξαμηνιαία αντισκωριακή προστασία.
 • Εξαμηνιαία χλοοκοπή εφόσον κριθεί αναγκαίο.
 • Έλεγχο της καλής κατάστασης των ηλεκτρικών συνδέσεων και καλωδιώσεων για προβλήματα διαρροών κλπ.
 • Τεχνικό έλεγχο και σύσφιξη επαφών των καλωδιώσεων του κεντρικού πίνακα, μετατροπέων τάσεως καθώς και όλων των υπο-πινάκων.
 • Μέτρηση του συστήματος γείωσης του έργου για πιθανό πρόβλημα
 • Έλεγχος ρυθμίσεων στους inverter και αναβάθμιση λογισμικού.
 • Έλεγχος της παραγωγικής ικανότητας των φωτοβολταϊκών συλλεκτών.
 • Εργασίες αντικατάστασης υλικών πάσης φύσεως των εγκαταστάσεων που παρουσιάζουν πρόβλημα, εφόσον καλύπτονται από την εγγύηση των κατασκευαστών.

Επιλέγοντας τις ολοκληρωμένες λύσεις "Smart Power services " κάθε επενδυτής απολαμβάνει:

 • Μεγιστοποίηση των εσόδων από τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος.
 • Αύξηση απόδοσης του συστήματος λόγω καθαρισμού της επιφάνειας των πλαισίων.
 • Άμεση ανταπόκριση και τεχνική επέμβαση μέσα σε 24 ώρες.
 • Παρακολούθηση της μηνιαίας παραγωγής και σύγκριση με τη μέγιστη θεωρητική.

 

Επικοινωνήστε με το ΤΜΗΜΑ SERVICE της Smart Power και ζητείστε μία παρουσίαση ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια της επένδυσής σας.

Back to Previous