SMART POWER

παραγωγή, εξοικονόμηση & διαχείριση ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα & εγκαταστάσεις

Τα φωτοβολταϊκά είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση.
Για τέτοιες μακροπρόθεσμες επενδύσεις εκτός από την ποιοτική επιλογή υλικού δηλαδή, Φ/Β γεννητριών, βάσεων στήριξης και μετατροπέων, σημαντικό ρόλο παίζει η μελέτη της Φ/Β εγκατάστασης. Η ορθή μελέτη είναι αυτή που διασφαλίζει τη διάρκεια και τα οφέλη της επένδυσης.

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Η Smart Power διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα Η/Μ Κατασκευών.
Λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας μας στο κομμάτι των ηλεκτρομηχανολογικών, δραστηριοποιούμαστε με μελέτες, επιβλέψεις και εγκαταστάσεις Η/Μ έργων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών (επαγγελματικά, βιομηχανικά, κατοικίας κ.λ.π).

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Smart Power παρέχει το πλήρες φάσμα υπηρεσιών και εξοπλισμού για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων και την «παράδοση με το κλειδί στο χέρι».
Ως εκ τούτου, η προσφορά μας περιλαμβάνει τα εξής: παροχή συμβουλών, προμήθεια όλων των νόμιμων αδειών, σχεδιασμός ολόκληρης της ηλεκτρικής εγκατάστασης από το τμήμα συνεχούς ρεύματος έως τη σύνδεση του τμήματος μέσης τάσης με το σύστημα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, προμήθεια όλων των ηλεκτρομηχανολογικών υλικών, την εγκατάσταση τους και την συντήρηση του έργου.

Σχεδιασμός, παροχή συμβουλών

Από τα πρώτα στάδια μιας επένδυσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, στόχος της εταιρείας μας είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες του δικαιούχου μέσω της εξειδικευμένης ομάδας συμβούλων και σχεδιασμού ηλεκτρικών δικτύων και συστημάτων.

Ποιότητα εγκατάστασης

Καταλύτης της απόδοσης είναι η ποιότητα της εγκατάστασης Τα φωτοβολταϊκά είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται από όσους θέλουν να επενδύσουν σε αυτά.

Για τέτοιες μακροπρόθεσμες επενδύσεις εκτός από την ποιοτική επιλογή υλικού δηλαδή, Φ/Β γεννητριών, βάσεων στήριξης και μετατροπέων, σημαντικό ρόλο παίζει η μελέτη της Φ/Β εγκατάστασης.

Η ορθή μελέτη είναι αυτή που διασφαλίζει τη διάρκεια και τα οφέλη της επένδυσης.

Μια εμπεριστατωμένη μελέτη ενός Φ/Β συστήματος αποτελείται από τρία στάδια, την αυτοψία του χώρου εγκατάστασης, την ενεργειακή μελέτη και την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.

•Με την αυτοψία του χώρου συλλέγονται πληροφορίες για τη θέση του χώρου εγκατάστασης ως προς το Νότο, το έδαφος, τις σκιάσεις από φυσικά εμπόδια ή κατασκευές και τη σωστή επιλογή του σημείου σύνδεσης με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Με την αυτοψία του χώρου μπορούμε να καταλήξουμε στο πώς θα τοποθετηθούν τα υλικά της εγκατάστασης δηλαδή, πως η χωροθέτηση, θα πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε τις λιγότερες απώλειες από τη θέση της εγκατάστασης και τη μορφολογία του εδάφους.

• Με βάση τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί από την αυτοψία, γίνεται η ενεργειακή μελέτη του Φ/Β πάρκου. Η ενεργειακή μελέτη γίνεται με κατάλληλα προγράμματα προσομοίωσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή λαμβάνοντας υπόψη τα μετεωρολογικά δεδομένα και τις πληροφορίες των υλικών που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση. Έτσι εξάγεται με ακρίβεια η ετήσια ενεργειακή απολαβή της εγκατάστασης.

• Αφού ολοκληρωθούν όλα τα προαναφερθέντα, ακολουθεί η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης. Σε αυτό το στάδιο λαμβάνονται υπόψη όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές του έργου και η τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων, όσον αφορά στην επιλογή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, του συστήματος γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας και ασφάλειας της εγκατάστασης. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη στιβαρότητα της όλης εγκατάστασης σε μηχανικές καταπονήσεις και επιδράσεις από το περιβάλλον.
Η ποιότητα μιας Φ/Β εγκατάστασης που θα έχει υψηλή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ασφάλεια και αξιοπιστία για μεγάλο χρονικό διάστημα προϋποθέτει, εκτός από την ορθή μελέτη, την υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση του προσωπικού που αναλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης.

Ισχυροί Προμηθευτές

Ενημέρωση

Τελευταία Νέα

ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ

Η Smart Power σας ενημερώνει ότι έχει προβεί σε αλλαγή έδρας για καλύτερη εσωτερική διαχείριση (γραφείου – αποθήκης – συνεργείου εξοπλισμού). Η εταιρία μας συνεχίζει να δραστηριοποιείτε σε όλη την Ελληνική επικράτεια αλλά και στο εξωτερικό, με γνώμονα την ταχεία εξυπηρέτηση για τις ανάγκες του...

  • 01-09-2023

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ 2022

Η Smart Power ολοκλήρωσε τη μελέτη, την προμήθεια εξοπλισμού και την κατασκευή νέων έργων, συνολικής ισχύος 27MW. Οι περιοχές όπου υλοποίησε τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είναι: Πέλλα Σέρρες Κιλκίς Ιωάννινα

  • 01-02-2023

3 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Η Smart Power αναπτύσσει των στόλο της προσθέτοντας 2 νέους πασσαλομπήκτες Orteco και ένα νέο διατρητικό μηχάνημα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μεγάλα έργα και με γρήγορες χρονικές παραδόσεις.

  • 30-08-2022

ΑΛΛΑΓΗ Φ/Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η Smart Power αντικατέστησε εξοπλισμό όπως πάνελ και κατά περίπτωση inverter σε παλιούς Φ/Β σταθμούς ισχύος από 20kWp έως 1MWp. Σε αυτήν την ενέργεια τα κριτήρια ήταν: Η τιμή πώλησης της ενέργειας. Η ισχύς του φ/β πάρκου. Το κόστος αντικατάστασης με νέο εξοπλισμό (τα πάνελ, ύστερα από μελέτη αν χρειαστεί...

  • 06-04-2022

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για δωρεάν μελέτη
Τηλέφωνο