Μεγάλα έργα

megala-erga

Μεγάλα έργα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα – Μεγάλα Έργα

Όταν επιλέγετε να κατασκευάσετε μια εγκατάσταση υψηλής απόδοσης μαζί μας, επενδύετε σε ένα ασφαλές μέλλον.
Η SMART POWER αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μεγάλης ισχύος χωρίς υπεργολάβους και με δικά της μηχανήματα. Με βάση τις εκάστοτε απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών, προσφέρουμε απόλυτα ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν το εξής φάσμα:

1.Μελέτες

Τεχνικοοικονομική μελέτη
Προμελέτη
Μελέτη Εφαρμογής
Μελέτη Ενεργειακής Βελτιστοποίησης, με τη χρήση των πιο έγκυρων λογισμικών εξομοίωσης Φ/Β εγκαταστάσεων

2. Έργα πολιτικού/τοπογράφου μηχανικού

Τοπογραφικό σχέδιο
Γενικές χωματουργικές εργασίες εξομάλυνσης γηπέδου
Εργασίες σκυροδέτησης συστήματος στήριξης
Πασσαλόμπηξη
Κατασκευή οικίσκου
Περίφραξη

3. Φωτοβολταϊκό σύστημα – Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός

Βασικός Φ/Β εξοπλισμός (Φ/Β πλαίσια, αντιστροφείς, σύστημα στήριξης)
Κυτία διασύνδεσης
Ηλεκτρολογικοί πίνακες
DC & AC καλωδίωση
Κατανεμημένο σύστημα θεμελιακής γείωσης και ολοκληρωμένη αντικεραυνική προστασία
Υποσταθμους

4. Συμπληρωματικός εξοπλισμός

Ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας
Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης
Σύστημα φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης

5. Διαχείριση Έργου, Επίβλεψη, Εγκατάσταση, Θέση σε λειτουργία

6. Συντήρηση, Παρακολούθηση λειτουργίας

7. Δυνατότητα χρηματοδότησης μεγάλων έργων σε όλη την Ευρώπη.

 

 Επικοινωνήστε μαζί μας!

Back to Previous