Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

1

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας μας στο κομμάτι των ηλεκτρομηχανολογικών, δραστηριοποιούμαστε με μελέτες, επιβλέψεις και εγκαταστάσεις Η/Μ έργων υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών (επαγγελματικά, βιομηχανικά, κατοικίας κ.λ.π).
Οι εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται με υλικά από κορυφαίους οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

 Στα πλαίσια των Ηλεκτρομηχανολογικών αναλαμβάνουμε:

  • Δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

 

Η Smart Power  διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα Η/Μ Κατασκευών το οποίο στελεχώνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς (Μηχανολόγους - Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και εργοδηγούς) καθώς και τεχνίτες άλλων  ειδικοτήτων όπως: ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς, υδραυλικούς, κ.λ.π αναλαμβάνει την εκτέλεση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης ή ηλεκτρομηχανολογικού έργου από τα πιο απλά έως τα πιο εξειδικευμένα και πολύπλοκα, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις σε νέα υπό κατασκευή κτίρια είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις που αφορούν την ανακαίνιση, επισκευή, εκσυγχρονισμό ή ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων.