Η Smart Power αναπτύσσει των στόλο της προσθέτοντας 2 νέους πασσαλομπήκτες Orteco και ένα νέο διατρητικό μηχάνημα, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε μεγάλα έργα και με γρήγορες χρονικές παραδόσεις.