Η Smart Power ολοκλήρωσε τη μελέτη, την προμήθεια εξοπλισμού και την κατασκευή νέων έργων, συνολικής ισχύος 27MW. Οι περιοχές όπου υλοποίησε τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είναι:

  • Πέλλα
  • Σέρρες
  • Κιλκίς
  • Ιωάννινα