Η Smart Power αντικατέστησε εξοπλισμό όπως πάνελ και κατά περίπτωση inverter σε παλιούς Φ/Β σταθμούς ισχύος από 20kWp έως 1MWp.

Σε αυτήν την ενέργεια τα κριτήρια ήταν:

  • Η τιμή πώλησης της ενέργειας.
  • Η ισχύς του φ/β πάρκου.
  • Το κόστος αντικατάστασης με νέο εξοπλισμό (τα πάνελ, ύστερα από μελέτη αν χρειαστεί στα καλώδια ή στην μεταλλική κατασκευή στήριξης των πλαισίων).
  • Τα φορολογικά κίνητρα.