Η Smart Power σας ενημερώνει ότι έχει προβεί σε αλλαγή έδρας για καλύτερη εσωτερική διαχείριση (γραφείου – αποθήκης – συνεργείου εξοπλισμού). Η εταιρία μας συνεχίζει να δραστηριοποιείτε σε όλη την Ελληνική επικράτεια αλλά και στο εξωτερικό, με γνώμονα την ταχεία εξυπηρέτηση για τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη της.