Ενημέρωση

Smart Power - Ενημέρωση

Ενημέρωση

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Νέες εγκαταστάσεις net metering

Νέες εγκαταστάσεις στο τέλος του 2017 με αρχές του 2018 εγκατέστησε η εταιρία μας, οι οποίες υπάγονται στο πρόγραμμα net…
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία εντός χρονοδιαγράμματος οι εργασίες (ηλεκτρολογικές και ψυκτικές) στο νέο βιομηχανικό και σύγχρονο κτίριο στο Αρσένι Σκύδρας, για…
Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης AΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 175067 (ΦΕΚ Β΄1547/5.5.2017) αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με…
Σε νέες άδειες ηλεκτροπαραγωγής από βιόρευστα συνολικής ισχύος 3,08MW έχει προβεί η Smart-Power, οι οποίες αναμένετε να είναι έτοιμες για…
Σελίδα 1 από 7