Υπολογισμός κέρδους Φ/Β πάρκων

Τα παρακάτω στοιχεία είναι ενδεικτικά και κατά προσέγγιση και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα στοιχεία που προκύπτουν από μια εμπεριστατωμένη μελέτη.