Τι είναι το ULTRA

ultra

Τι είναι το ULTRA

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η εφαρμογή της θεωρίας της υπεραγωγιμότητας, υπο κανονικές συνθήκες, σ' ένα αγωγό ή σ' ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, έχει στόχο την εξάλειψη των θερμικών απωλειών, που προκαλούνται από την ηλεκτρική αντίσταση, με συνέπεια εξοικονόμηση λόγω ελάττωσης της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπενθυμίζουμε ότι:

  1. Η στερεά κατάσταση της ύλης έχει σαν βασικό γνώρισμα, ότι αποτελείται από κρυστάλλους.
  2. Η κίνηση των ηλεκτρονίων εντός του κρυστάλλου, υφίσταται περιορισμούς, γιατί το κρυσταλλικό πλέγμα δημιουργεί για τα ηλεκτρόνια απαγορευμένες ζώνες ενέργειας.

Σύμφωνα πάντοτε, με την θεωρία των Bardeen, Cooper και Schrieffer, (BCS), η υπεραγωγιμότητα επιτυγχάνεται με την βελτίωση της ροής των ηλεκτρονίων.
Η βελτίωση της ροής των ηλεκτρονίων στον αγωγό ή στο ηλεκτρικό κύκλωμα, προκαλείται από την απορρόφηση του περιστρεφόμενου ηλεκτρομαγνητικού κύματος, το οποίο μετατρέπεται σε ζεύγος Cooper.

 

ultra1

 

Μέχρι πρόσφατα οι περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν ότι, η ηλεκτρική ενέργεια είναι η ροή των ηλεκτρονίων που δημιουργείται από την τάση. Ωστόσο στην πραγματικότητα, το ηλεκτρόνιο, εκτός από το ηλεκτρικό του φορτίο, έχει μέσα του δική του κινητική ενέργεια "electron spin" και ονομάζεται "στροβιλιζόμενο ηλεκτρόνιο".

Για τους επιστήμονες είναι πολύ μεγάλης σπουδαιότητας και σημασίας, το ζήτημα να ανακαλύψουν μεθόδους μετατροπής της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πρακτικά.
Η νέα αυτή τεχνολογία που στοχεύει να χρησιμοποιήσει την κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου ονομάζεται "Spintronics" ή Τεχνολογία Στροβιλισμού.

Σύμφωνα με την θεωρία "Spintronics" ή Στροβιλισμού, ανακαλύφθηκε μία σπουδαία μέθοδος, η οποία μπορεί να ρυθμίζει το spin του ηλεκτρονίου δια μέσου της μαγνητικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ηλεκτρονίων και συνεπώς καθίσταται δυνατή η εκμετάλλευση της κινητικής του ενέργειας.

Αυτή η επιστημονική ανακάλυψη αποτελεί ένα μεγάλο καινοτόμο άλμα, που δίνει τη δυνατότητα για ταχύτερη μετάδοση πληροφοριών, πολύ μεγαλύτερη αποθήκευση δεδομένων και πολύ πιο αποτελεσματική χρήση της ενέργειας.

Η Keseco Co LTD, αναπτύσσοντας την τεχνολογία "Spintronics" κατάφερε να παράσχει αποτελεσματική αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα ηλεκτρικό σύστημα, μέσω της παροχής κύματος στροβιλισμού (spin wave) ως ενέργεια μαγνητικού κύματος.

Αυτό επιτυγχάνεται με την αλληλεπίδραση μεταξύ του έναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου και του πολυμερούς σύνθετου υλικού του ULTRA. Το κύμα στροβιλισμού (spin wave) αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος μαγνητικής ενέργειας που έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει την ενέργεια στροβιλισμού του ηλεκτρονίου. Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει παραγωγή επιπλέον ενέργειας που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό κανονικές συνθήκες ηλεκτρικής παροχής.

Με πιο απλά λόγια, η τεχνολογία ULTRA καθιστά δυνατή τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας βελτιώνοντας τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ενεργειακή απόδοση, έτσι ώστε να παράγεται πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τις κανονικές συνθήκες του ηλεκτρικού ρεύματος. Και σε τελική ανάλυση μπορεί να μειώνει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
Έτσι μπορούμε να θεωρήσουμε την τεχνολογία KESECO ως ένα άλμα στη τεχνολογία στροβιλισμού "Spintronics".

 

ultra2

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο του εξοικονομητή ULTRA.  

 

Back to Previous