Συγκρίσεις

sygriseis

Συγκρίσεις

Στην αγορά σήμερα υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία υπόσχονται εξοικονόμηση ενέργειας. Παρακάτω αναφέρονται τα πιο συνηθισμένα από αυτά καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους.

 

1. Συστήματα που εφαρμόζουν την πτώση τάσης

Για τα συστήματα που εφαρμόζουν την πτώση τάσης ως λύση εξοικονόμησης ενέργειας συχνά παρατηρείται ότι:

Α. Μειώνεται η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων φωτισμού.

Β. Παρουσιάζονται προβλήματα στους κινητήρες λόγω τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους (ένταση, ροπή στρέψης, συντελεστής απόδοσης, συντελεστής ισχύος) με αρνητικές συνέπειες.

Γ. Καταστροφή ηλεκτρικών συσκευών ελέγχου, σε περιπτώσεις που η πτώση τάσης υπερβεί το 15%.
Θα ήταν πρακτικά αδύνατο να τοποθετηθεί ένας ρυθμιστής τάσεως σε κάθε συσκευή καθώς το υψηλό κόστος και η μακροχρόνια απόσβεση κάνουν ασύμφορη την επένδυση αυτή, ενώ τα αποτελέσματα της μείωσης που θα επιτευχθεί παραμένουν αμφίβολα.

 

2. Πυκνωτές

Οι πυκνωτές σχετίζονται με την άεργο ισχύ. Ουσιαστικά ένας πυκνωτής αυξάνει τον συντελεστή ισχύος και μειώνει την άεργο ισχύ, δεν μειώνει ωστόσο την ενεργό ισχύ και συνεπώς δεν επηρεάζει την πραγματική κατανάλωση ενέργειας. Ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης έχει παρατηρηθεί ότι αγγίζει ακόμα και τα 7 έτη.

 

3. Διαχείριση ενέργειας

Τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας έχουν ως σκοπό την διαρκή επιτήρηση και έλεγχο των ενεργειακών συστημάτων ώστε να υπάρχει δυνατότητα ακριβούς καταγραφής της καταναλισκόμενης ενέργειας. Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο ρύθμιση των κορυφών ισχύος. Από μόνη της ωστόσο η διαχείριση ενέργειας δεν είναι αρκετή ώστε να μειώσει το κόστος ενέργειας ικανοποιητικά.

 

4. Εξοικονομητής ULTRA

Ο εξοικονομητής ULTRA βελτιώνει την ροή του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς να προκαλεί βλάβες στις άλλες συσκευές, διότι δεν επηρεάζει την τάση ούτε τον συντελεστή ισχύος.
Για να βελτιωθεί η ροή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αναγκαία η μείωση της ηλεκτρικής αντίστασης των αγωγών μέσω των οποίων διέρχεται. Η ηλεκτρική αντίσταση των αγωγών οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες:

    • Από την ειδική αντίσταση του αγωγού, η οποία εξαρτάται από το υλικό κατασκευής του.
    • Από την σύγκρουση των ηλεκτρονίων επάνω στα θετικά ιόντα του μεταλλικού πλέγματος του αγωγού, τα οποία δονούνται λόγω θερμικής ενέργειας.
    • Από την σύγκρουση των ηλεκτρονίων με ακαθαρσίες μέσα στο αγωγό.
    • Από την ηλεκτρική αλληλεπίδραση που δημιουργείται από την αποκλειστική και αμοιβαία ισχύ μεταξύ των ατόμων.
    • Από την αντίσταση που προκαλείται όταν το ηλεκτρικό φορτίο που απαιτεί ισχυρή ροή ρεύματος, κινείται επανειλημμένα.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αυξημένη ηλεκτρική αντίσταση συνεπάγεται χαμένη ηλεκτρική ενέργεια. Αν όμως καταφέρουμε να μετατρέψουμε τη χαμένη αυτή ηλεκτρική ενέργεια σε ωφέλιμη, τότε θα έχουμε σημαντικό κέρδος.

Η αντίσταση μεταβάλλεται σε σχέση με τη χρήση του ηλεκτρικού φορτίου. Άρα η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση του εξοικονομητή ULTRA που προτείνει η Smart Power, είναι η πιο επιτυχημένη μορφή εξοικονόμησης (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 8 - 25%). Γίνεται γρήγορη απόσβεση κόστους (1 - 3 ΧΡΟΝΙΑ) με μηδενικό κόστος συντήρησης.

 

Back to Previous