Ενημέρωση

Smart Power - Ενημέρωση

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δεκέμβριος 2016

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο διπλός σημερινός πιλοτικός διαγωνισμός για την εγκατάσταση 40 MW φωτοβολταϊκών, κατά τον οποίο εξαντλήθηκαν οι δημοπρατούμενες ποσότητες, ενώ υπήρξε σημαντική μείωση τιμών από τις τιμές εκκίνησης της τάξης του 15%.

Η διαδικασία αφορούσε τις Κατηγορίες:

  1. για έργα κάτω από 1 MW, με δημοπρατούμενη ισχύ 4,8MW και
  2. ΙΙ για έργα πάνω από 1 MW, με δημοπρατούμενη ισχύ 35,2MW

H χαμηλότερη προσφορά κινήθηκε στα επίπεδα των 79,97 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (η υψηλότερη τιμή αναφοράς στα 88 €/MWh), τιμή ωστόσο που θεωρείται ικανοποιητική και για τους επενδυτές. Στη "μικρή κατηγορία" οι τιμές αναφορές κυμάνθηκαν από 94,97 €/MWh έως 104 €/MWh.
Τόσο η σύνθεση της ομάδας των μειοδοτών, όσο και οι τελικές τιμές, συνηγορούν, σύμφωνα πάντα με την αγορά, στο ότι τα έργα πράγματι θα γίνουν. Τα "μεγάλα" έργα έχουν στη διάθεσή τους 24 μήνες για να υλοποιηθούν και τα "μικρά" 18 μήνες.