Ενημέρωση

Smart Power - Ενημέρωση

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Νέες εγκαταστάσεις net metering

Νέες εγκαταστάσεις στο τέλος του 2017 με αρχές του 2018 εγκατέστησε η εταιρία μας, οι οποίες υπάγονται στο πρόγραμμα net metering.

Συνολικά οι εγκαταστάσεις έχουν ονομαστική ισχύς 120kWp και θα συνδεθούν στο δίκτυο χαμηλής τάσης.

Back to Previous