Ενημέρωση

Smart Power - Ενημέρωση

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης στα McDonald's

Τα εστιατόρια McDonald's έχουν δύο στόχους στον τομέα της ενέργειας.


1. Να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση ενέργειας.
2. Να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση νερού.


Για τον πρώτο στόχο τους εμπιστεύτηκαν την εταιρεία μας, πετυχαίνοντας σε ένα έτος αξιοσημείωτα αποτελέσματα εξοικονόμησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Καθώς το ποσοστό της εξοικονόμησης ξεπέρασε κατά πολύ το προβλεπόμενο και άγγιξε το 14,5%, συνεχίζουν με νέες εγκαταστάσεις των προϊόντων της Smart POWER.
H εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μας αφορά όλους, και θα πρέπει να αποτελεί πλέον βασική μέριμνα της καθημερινότητας μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να κλείνουμε τα μάτια στα μέσα που μας παρέχονται για να το πετύχουμε αυτό.

Back to Previous