Εφαρμογή μηχανογραφημένης συντήρησης

ef-mixano-sintir

Εφαρμογή μηχανογραφημένης συντήρησης

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(FULL MAINTENANCE)

 

To Οs Repair 3.1 είναι μια μελετημένη και εμπειρικά δοκιμασμένη πρόταση της εταιρείας παραγωγής εξειδικευμένου εμποροβιομηχανικού λογισμικού ORBIS AE, που αφορά στην συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού και φτιάχνεται για τη Smart Power. Είναι ένα προϊόν που δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας της επιχείρησης μέσω της εξασφάλισης αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης των παγίων κεφαλαίων της. Απευθύνεται σε βιομηχανίες / παραγωγικές μονάδες και συνεργεία συντήρησης και αποτελεί ένα αναντικατάστατο εργαλείο για Τεχνικούς Διευθυντές, Διευθυντές Παραγωγής και Υπεύθυνους Ποιότητας (ISO).

Η φιλοσοφία του Os Repair 3.1 βασίζεται στην ευχρηστία του, φιλικότητά και ευελιξία του όσο αφορά σε θέματα πιθανών μελλοντικών αναβαθμίσεων. Έχει την δυνατότητα να συνεργαστεί με διάφορα ολοκληρωμένα συστήματα μηχανογράφησης (ERP) και συστήματα αυτοματισμού (PLC, SCADA, SENSORS) που κάνουν εφικτή την χρήση προβλεπτικής συντήρησης.

Επιπλέον το Os Repair 3.1 κάνει χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων και σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Έτσι επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της εργονομίας και λειτουργικότητας της εφαρμογής κάτω από περιβάλλον Windows.

Η χρήση της εφαρμογής Os Repair 3.1 επιτυγχάνει:

 • Μείωση του κόστους συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Αύξηση του χρόνου ζωής των μηχανημάτων
 • Μείωση του κινδύνου ατυχημάτων
 • Καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων ανταλλακτικών
 • Μείωση του αριθμού βλαβών
 • Ελάττωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Εξασφάλιση της ομαλής πορείας της παραγωγής
 • Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.
1

* Το Os Repair 3.1 λειτουργεί και σε μη γραφικό περιβάλλον (Text-Unix).

  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ OS REPAIR 3.1

Καταγραφή Πάγιου Εξοπλισμού:

Επιτρέπεται η καταγραφή μηχανών, εγκαταστάσεων, συσκευών και γενικά παγίων που μπορούν να γίνουν αντικείμενο συντήρησης (π.χ. Μηχανήματα, Οχήματα, Αισθητήρια αυτοματισμών, Κτίρια, Εξωτερικοί χώροι, Δίκτυα σωληνώσεων και καλωδίων κ.α.). Σε κάθε εγγραφή πάγιου εξοπλισμού δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης κατασκευαστικών και στατιστικών στοιχείων, ανταλλακτικών, μηχανολογικού σχεδίου (αν υπάρχει) και πεδίων χρήστη. Ο πάγιος εξοπλισμός εμφανίζεται στις εκτυπώσεις με βάση τον κωδικό μηχανής, τον κωδικό ταξινόμησης και τον κωδικό θέσης. Στατιστικά στοιχεία παρακολουθούνται και για την καρτέλα κάθε μηχανήματος.
Υπάρχει επίσης δυνατότητα τοπολογικής ταξινόμησης σε μορφή δέντρου των θέσεων και των περιγραφών τμημάτων του εργοστασίου. Η καταγραφή περισσοτέρων από ένα εργοστάσια σε διαφορετική θέση είναι δυνατότητα που παρέχεται. Κάθε εργοστάσιο αποτελείται από διάφορα τμήματα και κάθε τμήμα από πολλές θέσεις. Σε κάθε θέση καταχωρούνται αργότερα τα μηχανήματα που υπάρχουν. Η προβολή φωτογραφιών τοπολογίας είναι επίσης δυνατή όπου έχει εισαχθεί αντίστοιχη εικόνα.

23
 

Προγραμματισμός Προληπτικής Συντήρησης:

Επιτρέπει τον προγραμματισμό μελλοντικών εργασιών προληπτικής συντήρησης σε άπειρο αριθμό μηχανημάτων. Υποστηρίζονται τρεις (3ης) τύποι προγραμματισμού. Αυτοί είναι με βάση:

 • Τον Χρόνο (Εβδομαδιαίο, Μηνιαίο, Τριμηνιαίο).
 • Των Ωρών Λειτουργίας (χρήσιμη σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται βαρέως τύπου μηχανήματα).
 • Τη Χιλιομετρική Απόσταση που διανύεται (περιπτώσεις οχημάτων).
34

Ο προγραμματισμός γίνεται με βάση ένα χρονοδιάγραμμα ενός έτους και συγχρόνως παρακολουθείται και η κατάσταση της φάσης εξέλιξης στην οποία βρίσκεται κάθε εργασία συντήρησης. Στις εκτυπώσεις είναι δυνατή η εμφάνιση των εργασιών που είναι προγραμματισμένες σε κάθε μηχάνημα, των εργασιών με βάση τον χρονικό προγραμματισμό τους καθώς επίσης στατιστικών στοιχείων που αφορούν το ημερολόγιο εργασιών.

 

Παρακολούθηση & Αντιμετώπιση Βλαβών:

Επιτρέπεται η καταγραφή κάθε ένδειξης βλάβης, δυσλειτουργίας ή οποιασδήποτε απρόβλεπτης κατάστασης στη λειτουργία κάθε μηχανής / συγκροτήματος μηχανών. Οι παρατηρήσεις αναφέρονται στο σύστημα από τους εργοδηγούς, τους υπεύθυνους βάρδιας κτλ. Το μήνυμα στη συνέχεια μεταφέρεται στον υπεύθυνο τεχνικό συντήρησης που αποφασίζει χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του προγράμματος τον τρόπο αντιμετώπισής του. Στατιστικά στοιχεία για το κόστος των βλαβών, την συχνότητα επανάληψής τους και το παραγόμενο προϊόν

συμπεριλαμβάνονται στις εκτυπώσεις του Os Repair 3.1.

6
 
Αυτόματη Ειδοποίηση - Προβλεπτική Συντήρηση:

Η ενότητα αυτή περιέχει στοιχεία που κάνουν δυνατή την αυτόματη προειδοποίηση του συστήματος για πιθανή εκδήλωση βλάβης σε συγκεκριμένη μηχανή ή συγκρότημα. Η εφαρμογή συνδέεται με συστήματα προειδοποίησης (SCADA, PLC, SENSORS) που ειδοποιούν αυτόματα αν υπάρξει μη επιθυμητή μεταβολή σε κάποιο κρίσιμο σημείο της μηχανής. Τα στοιχεία των αισθητήρων καταγράφονται κατά μηχανή στην οποία είναι συνδεδεμένοι και προειδοποιητικά μηνύματα ενεργοποιούνται σε περίπτωση παραβίασης ανώτερων και κατώτερων τιμών. Τα μηνύματα καταγράφονται στο σημείο δήλωσης βλαβών μαζί με τα στοιχεία της μηχανής και μπορούν στην συνέχεια να αξιολογηθούν από τα στελέχη της συντήρησης (εργασία ελέγχου ή προληπτική συντήρηση).

7
 

Καταγραφή και Παρακολούθηση Κίνησης Ανταλλακτικών:

Επιτρέπεται η καταχώρηση των ανταλλακτικών των μηχανημάτων αλλά και άλλων ειδών της αποθήκης του εργοστασίου που χρησιμοποιεί συνήθως το τμήμα συντήρησης. Στοιχεία όπως Κατηγορία Είδους, Χώρος Αποθήκευσης, Τοίχος Αποθήκευσης, Barcode Αποθήκευσης, Μέθοδος Αποθήκευσης, Φωτογραφία Είδους κ.α. είναι πεδία που περιέχονται σε αυτή την ενότητα και χρησιμεύουν για την γρήγορη και φιλική διαχείριση των ειδών. Στην ενότητα αυτή δίνεται η δυνατότητα τήρησης αποθήκης ανταλλακτικών εξοπλισμού και είναι δυνατή η σύνδεση της εφαρμογής σε αυτό το σημείο με το λογισμικό που χρησιμοποιεί το εργοστάσιο.

89
Παρακολούθηση Απασχόλησης Εργαζομένων:

Είναι δυνατή η καταχώρηση στοιχείων για τους εργαζομένους που εμπλέκονται άμεσα στην συντήρηση των μηχανών καθώς και τους εργαζομένους της παραγωγής που εμπλέκονται στη δήλωση βλαβών. Η εφαρμογή επιτρέπει τον προγραμματισμό της προληπτικής συντήρησης λαμβάνοντας υπόψη και τις ημερομηνίες προγραμματισμένης άδειας των εργαζομένων. Στατιστικά στοιχεία που αφορούν την απασχόληση κάθε εργαζομένου συγκεντρώνονται με πληροφορίες που περιέχουν τον αριθμό του δελτίου συντήρησης που εκδόθηκε από την εφαρμογή, την μηχανή και την εργασία που έχει γίνει, το κόστος της επισκευής και το χρόνο που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος για την συγκεκριμένη εργασία επισκευής και τέλος, αν υπάρχει, το κόστος της υπερωρίας.

1011
 
Τήρηση Κανόνων ISO & HACCP:

Εξυπηρετεί τις ανάγκες που απορρέουν για την επιχείρηση από την ένταξή της στις διαδικασίες ISO 9001 και HACCP. Δηλαδή συγκρατεί στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση βλαβών ανά μηχάνημα, προϊόν εργαζόμενο καθώς και για τις διαδικασίες προληπτικής συντήρησης.

ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

* Διευθυντή Συντήρησης

Πληροφορίες που αφορούν:

 • Βλάβες (συχνότητα, ανά μηχανή κ.α.)
 • Κόστος βλαβών
 • Ταχύτητα και ποιότητα αποκατάστασης βλαβών.
 • Αποδοτικότητα εργαζομένων (υπερωρίες, εξωτερικές συνεργασίες κ.α.)
 • Διάρκεια ζωής μηχανών
 • Παραγωγική ικανότητα μηχανών
 • Οδηγίες συντήρησης & ασφάλειας
 • Κατανάλωση και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
 • Στατιστικά για τις μηχανές (ώρες λειτουργίας, χμ, βάρδιες κ.α.)

* Διευθυντή Παραγωγής

Πληροφορίες που αφορούν:

 • Κόστος συντήρησης ανά μηχάνημα
 • Κόστος συντήρησης ανά προϊόν
 • Κόστος downtime

* Υπεύθυνο ISO & HACCP

Πληροφορίες που αφορούν:

 • Παρακολούθηση προληπτικής συντήρησης
 • Παρακολούθηση βλαβών
 • Στατιστικά στοιχεία βλαβών ανά προϊόν

* Υπεύθυνο Ασφάλειας

Πληροφορίες που αφορούν:

 • Οδηγίες ασφάλειας στις εργασίες επισκευής

Με το λογισμικό Os Repair 3.1 επιτυγχάνεται η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας πάνω στον τομέα της συντήρησης. Εξασφαλίζεται η αίσθηση του απαιτούμενου ελέγχου πάνω στις μηχανές και εξάγονται στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για κάθε απόφαση οικονομικής και τεχνικής φύσεως (αντικατάσταση ή συντήρηση κάποιας μηχανής).

Δείτε demo του προγράμματος Οs Repair 3.1.

Έργα